Srazy CX

               

Srazy se pořádají kaľždoročně na jaře. Zváni jsou pochopitelně všąichni majitelé Citroenu CX, ne jen členové.

Účelem těchto srazů je setkání lidí se společnou slabostí pro tento jedinečný vůz, vzájemné debaty a předávání zkušeností, ale i příjemné posezení v kruhu přátel.

1. CX sraz 2006 Konopáč                                                       1. C6 sraz 2019 Kutná Hora
2. CX sraz 2007 Konopáč                                                       2. C6 sraz 2020 Okoř
3. CX sraz 2008 Pecka
4. CX sraz 2009 Na Kopci
5. CX sraz 2010 Konopáč
6. CX sraz 2011 Želivka
7. CX sraz 2012 Pecka
8. CX sraz 2013 Seč
9. CX sraz 2014 Hlavatice
10. Jubilejní CX sraz 2015 Nové Město nad Metují
11. CX sraz 2016 Na Kopci
12. CX sraz 2017 Jizbice u Čechtic
13. CX sraz 2018 Soseň
14. CX sraz 2019 Hluboký - Holice
15. CX sraz 2020 Soseň