Demontáž poloos a výměna manžet

Nejdříve vyndáme závlačku a sejmeme korunkovou pojistku proti povolení Obr1.
Poté povolíme matici stahující ložiska v náboji klíčem velikosti 36 mm (může na to být potřebná i značná síla, závit je normální – pravý) Obr2  a šrouby od kola .


Obr1


Obr2

Následně nastavíme maximální světlou výšku, podepřeme nejlépe špalkem v místě podpěry na úrovni řidičových nohou, nebo pod rámem na úrovni kola (tam, kde je místo spoje nejsilnější).

Poté vypustíme tlak (dáme do nejnižší polohy), náboj se nám zvedne. Demontujeme kolo a zcela vyšroubujem matici Obr3.


Obr3

Následuje uvolnění spodního čepu od náboje. Na to jsou dva způsoby. buď povolení matice čepu a následné stažení ramene z čepu, nebo (to preferuji já) vyšroubujeme 2x šrouby M8 Obr4.


Obr4

Ty by měly být zajištěné ohnutím plechu, který chrání manžetu spodního čepu. Plech odehneme a šrouby zcela vyšroubujeme. Spodní čep nám z náboje vypadne několika údery ze shora do spodního ramene, v nejhorším případě čep od náboje oddělíme klínem Obr5.


Obr5

Při zpětné montáži šroubů M8 dejte pozor, ať jsou v původních závitech, aby nedošlo k jejich porušení! Obr6  a Obr7.


Obr6                                                           Obr7

Když máme spodní rameno oddělené od náboje, náboj vespod uchopíme a vyhneme si ho nahoru a vhodně podepřeme. Ještě před tím je pro lepší přístup k poloose dobré dát plný rejd doleva a uzamknout řízení vytažením klíčků. Tisícihran poloosy tak volně vysuneme z náboje, Druhá strana poloosy je v převodovce pouze zasunuta a drží přes pružinu. Zkusíme za ní uchopit a cukáním jí „vytrhnout“ Obr8.


Obr8

Pokud se tak nepovede, otevřeme kapotu, vyndáme rezervu a nehlédneme zeshora na zadní stranu převodovky tam, kde se nachází poloosa. Demontujeme chránící plech uchycený na jediném místě matkou M8 (nemusí tam vůbec být). Mezi poloosu a převodovku vložíme vhodný klín a razatním úderem by měla poloosa vyskočit. Když se nám i toto nepodaří, necháme to být, odřízneme prachovku a poloosu vyndáme nekompletní Obr9  (pozor, ať nevypadnou kameny - kvůli znečištění) Obr10.


Obr9                                                                               Obr10

Když se nám to povede, může být problém dostat poloosu ven se skrz stísněný prostor...Obr11 
Ale vždy to nějak jde, někdy to chce trpělivost větší, než s ježkem v kleci.
Tímto je poloosa demontována. Obr12


Obr11


Obr12

Vnější manžetu si posuneme směrem k vnitřní tak, abychom měli volný přístup k homokinetickému kloubu Obr13.


Obr13

Poloosu uchopíme do téměř svislé polohy a razantním úderem přes mosaz, nebo tvrdý špalek sklepneme kloub z hřídele. Nebo pokud máte kladivo z bláta a dokážete se trefit ploškou na plošku, tak i jím Obr14.


Obr14

Když máme kloub dole, nic nám nebrání sundání starých manžet , vyčištění kloubů a kamenů, následná kompletace a promazání mazivem pro homokinetické klouby Obr15.


Obr15

Někdy bývá otbtížné zasunutí hřídele zpět do kloubu – pomůžeme si například šroubovákem, že pružinu vmáčkneme do otvoru pro hřídel Obr16.


Obr16

Po zasunutí musí pružina zaskočit a kloub nesmí pohou silou ruky vypadnout. Pro představu by axiální vůle měla být v rozmezí 1-2 mm. To samé platí při zasouvání poloosy do domečku (převodovky). Pokud hřídel vypadne snadno, musíme pružinu trochu napružit. Pokud Vám koš pro kloub se třemi kameny zůstal v převodovce, nezbývá, než pásku pro stažení manžety aplikovat ve stísněnám prostoru.

Montáž provedeme stejným způsobem, jako demontáž. Pozor na stržení závitů M8 v hliníkovém náboji a matici poloosy řádně dotáhněte.

Poznámka k dlouhé poloose: V převodovce je pouze zasunuta bez pružiny, ale proti vypadnutí jí brání uložení ložiska v doměčku (součást hliníkové vany). Ložisko v domečku je stažené dvěma šrouby M7. matky nahmatáte zespodu dírou v rámu, bývají na klíč 11 nebo 12 mm.