Zapojení pomocného relé pro spínání světel


S ohledem na to, kolik jsem viděl vypálených vypínačů světel a kolik jsem viděl různě bastlených relat v motorovém prostoru, přikládám návod na jednoduché zapojení relé přímo za vypínač.


1) Demontujeme ústrojí s vypínači a kryt kapličky.

2) Odpojíme relé na spínání dálkových světel a využijeme kontaktů A,B tak, jak je vyobrazeno na obrázkách:3) Další vodič C si připravíme dle zobrazení:4) Všechny vodiče A,B,C,D potom zapojíme do nového relé, které umístíme nad relé pro spínání dálkových světel: